Selv en bedemand kan dø...

Post date: Jun 4, 2015 7:46:52 AM

Jeg agter at fortsætte som bedemand i mange år endnu , men som ansvarlig bedemand må jeg tage højde for, at mit liv pludselig kan være levet til ende og så skal der jo være nogen til at tage sig af opgaverne – og da også min egen jordefærd.

Ved årsskiftet stillede jeg mig selv den opgave, at få orden på den sag i løbet af 2015... men havde nok skubbet det lidt til side. Pludselig dukkede Hanne Breinbjerg op som en frelsende engel med sit tilbud om at deltage i firmaets aktiviteter.

Det giver mig mulighed for at videregive mange af de erfaringer, som livet som bedemand har givet mig. Sammen arbejder vi på at beskrive og forbedre bedemænds faglige normer i forbindelse med den kommende ISO 9001 certificering

Hanne er nu i gang med den formelle uddannelse hos de organiserede Danske Bedemænd. Bedemand er jo ikke noget, man sådan lige uddanner sig til. Jo, man skal uddanne sig, men lige så vigtigt er det at udvikle sig som medmenneske og som samfundsborger.

Jeg har arbejdet som bedemand i næsten et kvart århundrede og er nok lidt traditionel. Hanne kommer med friske øjne og kommer med mange inspirationer og visioner, men det er nu ikke alle ideer, der slipper gennem nåleøjet.