Arv og skifte

Gratis formøde

I forbindelse med ethvert dødsfald indkalder skifteretten en kontaktperson til et møde.

Samtlige advokater i Herning retskreds tilbyder et gratis formøde, hvor der gives en orientering om skifteformer og vejledning om arve- og skiftespørgsmål.

Du kan finde en fortegnelse over advokater i Herning Retskreds på www.advokatsamfundet.dk

Fuldmagter

domstole.dk kan du finde blanketter til fuldmagter mv.

Skifteretten i Herning

Skifteretten i Herning ligger på Haraldsgade 28 og har telefonnummer 99 68 60 00 .